🐮 ஜல்லிகட்டுக்கு அனுமதி அளித்தது பற்றி வைரமுத்து 💬 கருத்து

  |   Kollywood

தமிழகத்தில் 🐮 ஜல்லிகட்டுக்கு மதிய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதை பற்றி கவிஞர் வைரமுத்து 🔈 கூறியுள்ளது வேளாண்மைக் கலாசாரத்திலிருந்து 🐮மாடு விடுதலை பெற்று விட்டது. ஏறு தழுவுதல் மட்டுமே அதில் மிச்சமாக இருக்கிறது. அந்த உரிமை மீட்டெடுக்கப் பட்டது 😄 மகிழ்ச்சி தருகிறது. இது நிரந்தரமான உரிமையாக வேண்டுமென்றால் முறைப்படியான சட்டத்திருத்தம்📝 கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அந்த உரிமைக்காகப் போராடியவர்களுக்கும் மீட்டுத் தந்த பெருமக்களுக்கும் மகிழ்ச்சியோடு 🙏நன்றி சொல்கிறேன் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

📲 Get கோலிவுட் on Whatsapp 💬