ரேநீகேட்ஸ் அணி வெற்றி🎉

  |   கிரிக்கெட்

⭐காமரன் வைட்(61) மற்றும் ⭐பிராவோ(47, 2-26) அடித்த அபார ஆட்டத்தால் ரேநீகேட்ஸ்(176-5) அணி சிட்னி தண்டர்ஸ்(173-5) அணியை எளிதில் விழ்த்தியது👏. star:கெயில் அடித்த 28 ரன்கள் ரேநீகேட்ஸ் அணிக்கு பலம் சேர்த்துள்ளது👍.

📲 Get தமிழ் கிரிக்கெட் on Whatsapp 💬