Punjabi Version

  |   Golden Temple Hukamnama

Ang: 606

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਕੜ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੇਸ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਠੜਾ ਮਾਲਕ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਆਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰ ਦਰਬਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵਨੂੰ ਮੈਂਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ ਹੈ, ਹੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ! ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਚੌਥੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਨਿਜ਼ੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਗ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਵਪਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠਹਿਰਾਉ। ਆਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰਖ ਨੇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੋਖ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਨਾਨਕ ਸਦੀਵ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਲੀ ਵੰਞਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਠਿ ਚੌਥੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚਾਕਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਸ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁ ਖੁਦ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ! ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਭਾਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਠਹਿਰਾਉ। ਆਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਆਲਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਪੀੜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਆਰਾ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰੱਚ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੂਰ, ਕੰਸ ਤੇ ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁੱਧੂਆਂ ਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਹੁ-ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।