💃 த்ரிஷா குத்திகொண்ட புது டாட்டூ🎬

  |   Kollywood

💃த்ரிஷா அவருடைய, மார்பிலும், கையிலும் டாட்டூ குத்தி கொண்டுள்ளார் என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று. அனால் இப்போது த்ரிஷா 3⃣வது முறையாக முதுகில் டாட்டூ குத்தி கொண்டுள்ளார். புதிதாக அவர் குத்தி கொண்ட டாட்டூவை இங்கே பார்க்கவும்