Rajon Rondo Smooth Around the Back Fake, Reverse Layup | 11.22.16 - Watch 📹 (00:45) https://goo.gl/Dkxe2d

  |   Basketball

Rajon Rondo exhibited his patented around the bake fake and connected with the reverse layup in Denver. Click here to watch📹 https://goo.gl/Dkxe2d