கிரிக்கெட் போட்டி குறியீடுகள் 🔢

  |   கிரிக்கெட்

💥 Dutaவில் 🌏 உலகெங்கும் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியின் ஸ்கோர்களை உடனுக்குடன் பெற்றிடுங்கள்🏆💥
💥 கீழ் உள்ள குறியீடை💬, அனுப்பி அந்த போட்டியின் ஸ்கோர்களை மட்டும் பெற்றிடுங்கள்💥

💥சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள்

🏏இங்கிலாந்து v இலங்கை : sc40
🕐IST 02/07 3:00 pm

💥 கரிபியன் பிரீமியர் லீக்

🏏டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் v பார்படோஸ் ட்ரைடென்ட்ஸ் : sc32
🕐IST 02/07 6:30 am

🏏செயிட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பட்ரோய்ட்ஸ் v ஜமைக்கா தல்லாவாஸ்: sc41
🕐IST 02/07 9:30 pm

🏏டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் v கயானா அமேசான் வாரியர்ஸ் : sc42
🕐IST 03/07 6.30 am

💥நாட்வெஸ்ட் T20 பிளாஸ்ட்

🏏 சோமர்செட் v கிலோசெஸ்டர்ஷயர்: sc33
🕐IST 01/07 10:00 pm

🏏டெர்பிஷயர் v வொர்செஸ்டர்ஷைர்: sc34
🕐IST 01/07 10:00 pm

🏏டர்ஹாம் v நாட்டிங்ஹம்ஷயர் : sc35
🕐IST 01/07 11:00 pm

🏏லங்காஷயர் v யார்க்ஷயர்: sc36
🕐IST 01/07 11:00 pm

🏏வார்விக்ஷயர் v நோர்தம்டன்க்ஷயர்: sc37
🕐IST 01/07 11:30 pm

🏏மிடில்செக்ஸ் v சசெக்ஸ்: sc38
🕐IST 01/07 11:30 pm

🏏 எசெக்ஸ் v கெண்ட்: sc39
🕐IST 01/07 11:30 pm

$ {Duta_group.channel_promo_auto ('tamilcricket')}