கிரிக்கெட் போட்டி குறியீடுகள் 🔢

  |   கிரிக்கெட்

💥 Dutaவில் 🌏 உலகெங்கும் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியின் ஸ்கோர்களை உடனுக்குடன் பெற்றிடுங்கள்🏆💥
💥 கீழ் உள்ள குறியீடை💬, அனுப்பி அந்த போட்டியின் ஸ்கோர்களை மட்டும் பெற்றிடுங்கள்💥

💥 நாட்வெஸ்ட் T20 பிளாஸ்ட்

🏏 வார்விக்ஷயர்🆚 லீசிஸ்டர்ஷயர் : sc83
🕐IST 17/07 7:00 pm

🏏 கிளோசிஸ்டர்ஷயர் 🆚 எஸ்செக்ஸ் : sc84
🕐IST 17/07 7:00 pm

🏏 நோர்த்அம்ப்டன்ஷயர் 🆚 வார்விக்ஷயர் : sc85
🕐IST 19/07 11:00 pm

💥 கரிபியன் பிரீமியர் லீக்

🏏பார்படாஸ் டிரைடன்ட்ஸ் 🆚 செயின்ட் லூசியா ஸோக்ஸ் : sc86
🕐IST 18/07 4:30 am

🏏ஜமைக்கா தல்லாவாஸ் 🆚 ட்ரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ்: sc87
🕐IST 19/07 6:30 am

📲 Get தமிழ் கிரிக்கெட் on Whatsapp 💬