கிரிக்கெட் போட்டி குறியீடுகள் 🔢

  |   கிரிக்கெட்

💥 Dutaவில் 🌏 உலகெங்கும் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியின் ஸ்கோர்களை உடனுக்குடன் பெற்றிடுங்கள்🏆💥
💥 கீழ் உள்ள குறியீடை💬, அனுப்பி அந்த போட்டியின் ஸ்கோர்களை மட்டும் பெற்றிடுங்கள்💥

💥 சர்வதேச கிரிக்கெட்

🏏 மேற்கிந்திய தீவுகள் 🆚 இந்தியா : sc90
🕐 IST 21/07 7:30 pm

💥 நாட்வெஸ்ட் T20 பிளாஸ்ட்

🏏 மீட்டில்செக்ஸ் 🆚 சர்ரே : sc91
🕐 IST 21/07 10:45 pm

🏏 எஸ்செக்ஸ் 🆚 சசெக்ஸ் : sc92
🕐 IST 21/07 11:30 pm

💥 கரிபியன் பிரீமியர் லீக்

🏏 செயின்ட் லூசியா ஸோக்ஸ் 🆚செயின்ட் கிட்ஸ் அண்ட் நெவிஸ் பேட்ராயிட்ஸ் :sc93
🕐 IST 22/07 3:30 am

📲 Get தமிழ் கிரிக்கெட் on Whatsapp 💬