ஜூலை 26 - தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்💰

  |   செய்திகள்

இன்று(ஜூலை 26) பங்குசந்தை நிலவரம்:- பி.எஸ்.இ (BSE) - 28,080.28 புள்ளிகளில் உள்ளது. என்.எஸ்.இ (NSE)8,626.45 புள்ளிகளில் உள்ளது. இன்று(ஜூலை 26) 1⃣ கிராம் ஆபரண தங்கம் ₹2,916.00 க்கு விற்கப்படுகிறது. 1⃣பவுன் தங்கம் ₹23,328.00க்கு விற்கப்படுகிறது. மேலும் வெள்ளி இன்று 1⃣ கிராமிற்கு ₹50.50 க்கு விற்கப்படுகின்றது.