கிரிக்கெட் போட்டி குறியீடுகள் 🔢

  |   கிரிக்கெட்

💥 Dutaவில் 🌏 உலகெங்கும் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியின் ஸ்கோர்களை உடனுக்குடன் பெற்றிடுங்கள்🏆💥
💥 கீழ் உள்ள குறியீடை💬, அனுப்பி அந்த போட்டியின் ஸ்கோர்களை மட்டும் பெற்றிடுங்கள்💥

💥 சர்வதேச கிரிக்கெட்

🏏இலங்கை 🆚 ஆஸ்திரேலியா : sc6
🕐IST 26/07 - 30/07 10:00 am

🏏ஜிம்பாப்வே 🆚நியூசிலாந்து : sc10
🕐IST 28/07- 01/08 1:00 pm

💥 நாட்வெஸ்ட் T20 பிளாஸ்ட்

🏏டர்ஹாம் 🆚டெர்பிஷயர் : sc12
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏லங்காஷயர் 🆚வார்விக்ஷயர் : sc13
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏நோர்த்அம்ப்டன்ஷயர் 🆚யார்க்ஷயர் : sc14
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏நோட்டிங்ஹாம்ஷயர் 🆚லீசிஸ்டர்ஷயர் : sc15

🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏எஸ்செக்ஸ் 🆚கிளாமோர்கன் : sc16
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏கிளோசிஸ்டர்ஷயர் 🆚மீட்டில்செக்ஸ் : sc17
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏ஹாம்ப்ஷயர் 🆚சோமர்செட் : sc18
🕐IST 29/07 11:00 pm

🏏சர்ரே 🆚கென்ட் : sc19
🕐IST 29/07 11:00 pm

💥 கரிபியன் பிரீமியர் லீக்

🏏செயின்ட் கிட்ஸ் அண்ட் நெவிஸ் பாட்ரோய்ட்ஸ் 🆚 டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ் : sc20
🕐IST 30/07 4:30 am

🏏 ஜமைக்கா தல்லாவாஸ் 🆚செயின்ட் லூசியா சோக்ஸ் : sc21
🕐IST 30/07 9:30 pm

📲 Get தமிழ் கிரிக்கெட் on Whatsapp 💬