Ganesh Slokas

Shri Ganapati Atharvashirsha (7)॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥ ७ ॥

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥७॥

Shri Ganapati Atharva Shirsha Shloka:

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram
Anusvara Paratarah । Ardhendu Lasitam
Taren Hridam । Etatva Manu Svarupam
Gakarah Purva Rupam। Akaro Madhyam Rupam
Anu Svaraschantya Rupam। Bindu Ruta Rupam
Nadah Sandhanam ।Sagm Hitaa Sandihi
Sesha Ganeshvidhya ।Ganal Rishi; Nichrud Gayatri …

read more