Punjabi Version

  |   Golden Temple Hukamnama

Ang: 711

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਚਣਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ-ਰਹਿਤ, ਅਜਨਮਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੁ ਟੋਡੀ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੀਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ-ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ। ਠਹਿਰਾਉ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਦਇਆਵਾਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਦਿਲ ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਾਲਭਧ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਤ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਹੋ ਜੇਹੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਦੁਪਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰੱਬੀ-ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਹਿਰਾਉ। ਉਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਐਹੋ ਜੇਹਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮ ਬੇਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ, ਅਫਸੋਸ, ਤਕਲੀਫ, ਬੁਢੇਪਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੇ। ਇਕ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿੱਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ? ਠਹਿਰਾਉ।