વિદ્યાર્થીઓએ ઇકો ફ્રેન્ડલી બેગ બનાવવા 150 સાડી ડોનેટ કરી

  |   Suratnews

વિબગ્યોર સ્કૂલના બાળકો દ્વારા 150 જૂની સારી અને દુપટ્ટા ડોનેટ કરવામાં આવી હતી. મહિલા સશક્તિકરણ અંતર્ગત આ સાડી ગ્રમીણ મહિલાઓને આપવામાં આવશે, જેમાંથી તેઓ 800 ઇકો ફ્રેન્ડલી બેગ બનાવશે. આ બેગ વેંચવાથી જે પણ ઇનકમ થશે તેને ટ્રસ્ટને આપવામાં આવશે જેથી તેઓ ગરીબો માટે કઈંક કરી શકે. આ કાર્યક્રમ વિબગ્યોરની બધી બ્રાંચમાં યોજાશે.

initiative

સિટી રિપોર્ટર . સુરત...

ફોટો - http://v.duta.us/hrEfZwAA

અહીં સંપૂર્ણ સમાચાર વાંચો - - http://v.duta.us/ERmGEAAA

📲 Get Surat News on Whatsapp 💬