Bharuchnews

ભરૂચ / Mp મનસુખ વસાવાનો ફરી બફાટ, કહ્યું- ભાજપની સરકાર હોવાને લીધે જ સુપ્રીમે રામ મંદિર બાંધવાનો ચુકાદો આપ્યો

ભાજપના દિવાળી સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું

રામ મંદિર અંગેના ચુકાદા પર પાર્ટીને શ્રેય આપવાનો પ્રયાસ

વડોદરાઃ ભરૂચના ભાજપના સાંસદ …

read more

ભરૂચ / Mp મનસુખ વસાવાનો ફરી બફાટ, કહ્યું- ભાજપની સરકાર હોવાને લીધે જ સુપ્રીમે રામ મંદિર બાંધવાનો ચુકાદો આપ્યો

ભાજપના દિવાળી સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું

રામ મંદિર અંગેના ચુકાદા પર પાર્ટીને શ્રેય આપવાનો પ્રયાસ

વડોદરાઃ ભરૂચના ભાજપના સાંસદ …

read more