வாட்ஸப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவில் சேருவதற்கு கடைசி வாய்ப்பு

வாட்ஸப்பின் புதிய விதிமுறைகள் - நாளை முதல் தூத்தா தனது சேவைகளை வாட்ஸப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரூப்பில் மட்டுமே வழங்கும்.

ஆனால் நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் இன்னும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட குரூப்பை வைத்துள்ளீர்கள்.

தூத்தா உங்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரூப் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. அதனை பெறுவதற்கு கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

Click here NOW to claim your WhatsApp approved Group: https://duta.us/s/promo/d4jzRXtToc1uP3TvEqBEkg

உங்களுக்கு குழுவை நிர்வாகிக்கும் அட்மின் பொறுப்பு வழங்கப்படும். தாமதிக்காமல் உங்கள் குழுவை பெறவும்.

https://duta.us/s/promo/d4jzRXtToc1uP3TvEqBEkg

இந்த குரூப்பில் இனி சேவைகள் வழங்கப்படாது