உங்கள் 🗳வாக்குச்சாவடி விவரங்களை 💻தூத்தா'வில் பெற்றிடுங்கள்👍

💻தூத்தாவில், உங்கள் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை 👆வாக்காளர் அடையாளர் அட்டை மூலம் அறிந்திடுங்கள்❗
அதற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை : mybooth (space) Voter-ID Number என டைப் செய்யுங்கள்
எ.கா., mybooth ILI1581766
அதன் பிறகு, கொடுக்கப்படும் குறியீடு 🔢எண்ணை கொண்டு வாக்குச்சாவடியின் விவரங்களை பெற்றிடுங்கள்👍.
🗳வாக்குச்சாவடி விவரங்களை பெற இந்த 📲எண்ணை உங்கள் க்ரூப்பில் இணையுங்கள்-+None

📲 Get தமிழ் செய்திகள் on Whatsapp 💬