Sanglinews

[sangli] - वसंतदादांनी जातीचे राजकारण केले नाही

आटपाडी : प्रतिनिधी

वसंतरावदादांनी राजकारणात कधी जात-पात पाहिली नाही. अण्णासाहेब लेंगरे, शिवाजीराव शेंडगे यांना आमदार केले, पण काहीजण या न …

read more