💥आता मराठी 👌भाषेतील अद्ययावत🗞️बातमीत संपूर्ण 🌆महाराष्ट्र

🕊दूतासह तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या💥 आणि मोठ्या शहरांच्या सर्व बातम्यांबद्दल👌प्रादेशिक भाषा माहिती 📰पाठवेल

जोडप्याच्या📰 स्थानिक वृत्त सुविधेत सामील🤝होण्यासाठी आपल्या व्हाट्सएप📲ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा आपल्या शहराच्या🏙️नावावर दिलेली संख्या-

महाराष्ट्र🎆 राज्याची बातमीसाठी📲 व्हाट्सएपमध्ये हा👉नंबर समाविष्ट करा- +917825826960

मुंबई- +919840636875

नवी मुंबई- +916385195220

ठाणे- +919087164597

नागपूर- +916385195280

नाशिक- +916385135578

पुणे- +919360906388

सातारा- +919087157946

कोल्हापूर- +919087171251

औरंगाबाद- +919087159829

अमरावती- +919360907217

रत्नागिरी- +917825851695

जळगाव- +917824063589

सोलापूर- +919087173537

बीड- +916385135517

अहमद नगर- +918754544688

धूळ- +916385195450

आपल्या मित्रांना देखील पाठवा